Lezing over het bijzondere landschap van Noordoost Twente

18-01-18

De Lutte - Het landschap in Noordoost Twente kent een geheel eigen geschiedenis. Het gebied heeft nog vele geheimen. Hierover vertelt Harm Smeenge in een lezing van historische vereniging De Dree Marken.

 Smeengeillustratie-1

Smeenge is landschaps- en cultuurecoloog en doet onderzoek naar de ontwikkelingen door de jaren heen die Noordoost Twente gemaakt hebben tot wat het nu is. Daarbij betrekt hij de bewoning en gebruik van het land rond de middeleeuwen, het watermolenlandschap op de stuwallen en andere opmerkelijke cultuurhistorische landmarks. Harm Smeenge ziet Noordoost Twente als een zeer bijzonder gebied. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen werkt hij aan de landschapsgeschiedenis van Noordoost-Twente vanaf de ijstijd tot heden en geldt als een expert. Rond de zomer van 2018 hoopt hij zijn proefschrift af te ronden.

Welkom in De Lutte

Tevens komt er eind 2018 van hem een publieksboek. “Als informatie uit de bodem, zoals archeologische vondsten, dateringsonderzoek en gebruiksconflicten in markeboeken, historische kaarten, interviews naast elkaar wordt gelegd, ontstaat er een spannend verhaal. Dat maakt de puzzel over dit landschap meer compleet”, vertelt Smeenge. Hij was eerder betrokken bij de vertaling van de markeboeken van De Lutte, Beuningen en Berghuizen naar het hedendaagse Nederlands. De lezing van De Dree Marken wordt gehouden op vrijdag 26 januari in dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. Aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.