Presentatie markestenenroute Marke Berghuizen

12-06-17

Op donderdag 1 juni 2017 werd door het RABO Coöperatiefonds een cheque aangeboden
aan de Historische vereniging De Dree Marken i.v.m. het realiseren van het zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed.
Markestenen representeren een geschiedenis van honderden jaren en maken daardoor een onlosmakelijk deel uit van ons cultureel erfgoed. Tegelijkertijd is er de constatering dat er met name de laatste jaren veel markestenen verdwenen zijn.
Inmiddels zijn er naast de 17 originele stenen 21 herplaatst op, zo mogelijk, de originele plek.

Overhandiging cheque voor markestenen

Richard de Way verhandigd de cheque aan Jan Tijman op Smeijers, rechts Carlo van Langen

Via informatieborden worden de markestenen en de markegrenzen onder de aandacht gebracht. Met een prachtige fietsroute en wandelroute langs de markestenen wordt het beeld compleet en toegankelijk voor inwoners van Oldenzaal en omstreken alsmede voor toeristen. Zo kan iedereen weer genieten van deze eeuwenoude markeringen van de grenzen van marke Berghuizen; grenzen die eeuwenlang “het buitengebied” van Oldenzaal bepaald hebben.

Penningmeester Jan Tijman op Smeijers van de Historische vereniging De Dree Marken mocht uit handen van de heren Richard de Way (l) en Carlo van Langen (r), namens RABO Twente Oost, een fantastische cheque van maar liefst € 5.000,-- in ontvangst nemen.
Dit geweldige bedrag werd door de Rabobank beschikbaar gesteld vanuit het RABO coöperatiefonds. Mede dankzij deze financiële bijdrage is het mogelijk om dit project te realiseren.


VORIG BERICHT
« Prachtig nieuw pand voor familie Morsink

Urnenmuren in De Lutte ingezegend »

VOLGEND BERICHT