Communicantjes De Lutte schenken geld aan Stichting Leergeld

26-06-17

De Lutte - Afgelopen zondag 25 juni was er een speciale eucharistie viering voor de kinderen uit De Lutte, die dit jaar hun eerste Heilige Communie hebben gedaan. In deze aangepaste viering namen de kinderen actief deel. De liedjes, lezingen en gebeden zijn speciaal gericht op de kinderen. Omdat de communie geven en delen is, is het gebruikelijk dat de communicantjes een deel van hun gekregen geld schenken aan een goed doel.
 

communicantjes

Dit jaar was dat ; de Stichting Leergeld Losser. Deze stichting staat voor het volgende:
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ze biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur 'leergeld' voor gaat betalen.  
Het motto van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
 

communicantjes 2

Samen hebben de kinderen een bedrag van € 272,93 bij elkaar 'gespaard'.
Dit bedrag is tijdens deze terugkomviering d.m.v. een cheque aan mevrouw  Monique Weijering van de Stichting overhandigd.
VORIG BERICHT
« Contract voor Jesse Bosch bij FC Twente

Picknick met de Zonnebloem »

VOLGEND BERICHT