Eerste vergadering Commissie Regionaal Overleg Twente Airport

16-09-17

Zwolle/Denekamp/De Lutte - Op donderdagavond 28 september vergadert de Commissie Regionaal Overleg Twente Airport (CRO TA) voor de eerste keer. Deze commissie is door Provinciale Staten van Overijssel ingesteld met als doel om door overleg het gebruik van de luchthaven te bevorderen. De (openbare) vergadering begint om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Dinkelland, Nicolaasplein 5 Denekamp.

Luchthaven Twente

 

Twente Airport, onderdeel van Technology Base (gebiedsontwikkeling voormalige vliegbasis Twenthe), is op 30 maart 2017 officieel in gebruik genomen. De provincie Overijssel heeft dit mede mogelijk gemaakt door de vaststelling van het Luchthavenbesluit. Tevens is de CRO TA in het leven geroepen, een verplichting uit de Luchtvaartwet. Bij de CRO TA staat uitwisseling van informatie voorop. Ook kunnen adviezen uitgebracht worden over het omgaan met klachten en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit. Overleg moet zorgen dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de verschillende betrokkenen.

 

De samenstelling van de commissie is vastgelegd in de Verordening CRO TA. De commissie bestaat uit de exploitant van Twente Airport, de (meest) betrokken gemeenten, omwonenden uit die gemeenten, een vertegenwoordiger namens een milieuorganisatie, een terreinbeherende organisatie en een vertegenwoordiger namens de gebruikers van de luchthaven. Provinciale Staten hebben Erik Back (Hardenberg) benoemd als onafhankelijk voorzitter.

Meer informatie over de CRO TA en de vergaderstukken zijn te vinden op www.overijssel.nl/CROTA 
VORIG BERICHT
« FC Twente traint in De Lutte

Luttenaar Jos Elderink beroemd in Hallo Jumbo »

VOLGEND BERICHT