Lezing Harm Smeenge gaat NIET door

28-09-17

De Lutte - De reeds aangekondigde lezing van Harm Smeenge welke stond geagendeerd voor 29 september 2017 locatie dorpshoes kan helaas door onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden geen doorgang vinden.

Dree_Marken-e1335288058949

Maar van uitstel komt geen afstel! Harm zal in de loop van2018 alsnog de lezing gaan houden. Vooraf zal tijdig de nieuwe datum worden gepubliceerd opdat iedere belangstellende tijdig een plekje in haar of zijn agenda vrij kan houden.

Harm Smeenge is bekend in ons gebied: "Vermoedelijk was de landschapsdynamiek nergens zo divers en groot als in Noordoost-Twente", aldus Harm Smeenge. Voor zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen reconstrueert hij de geschiedenis van het landschap rondom de Dinkel en de stuwwallen. Daarbij ontwikkelt hij in feite een nieuw vakgebied: de historische ecologie. Hij combineert aardkunde, ecologie en cultuurhistorie over een tijdsdiepte van 10.000 jaar.  Niets in het landschap is toevallig. Alles is tot stand gekomen door de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving en daar werd al in de prehistorie goed over nagedacht. Het in beeld brengen van de verbanden geeft identiteit en karakter aan een gebied. Het levert naast een overzicht van de landschapsgeschiedenis een goede basis voor ontwikkelingen in de toekomst.

Bestuur historische vereniging De Dree Marken

Bewaren

Bewaren

Bewaren
VORIG BERICHT
« Receptie en publieksbalie gemeente per 2 oktober weer open

20 sollicitanten burgemeesterschap gemeente Losser »

VOLGEND BERICHT