20 sollicitanten burgemeesterschap gemeente Losser

03-10-17

Zwolle/Losser/De Lutte -  20 personen hebben bij Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van de dorpen De Lutte, Overdinkel, Glane, Beuningen en Losser. Er hebben vijf vrouwen en vijftien mannen gesolliciteerd. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 41 en 61 jaar.

EF_Ambtsketen_Losser_1986

Achtergrond sollicitanten

12 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 8 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 2 kandidaten zijn lid van het CDA, 3 van D66, 1 van GroenLinks, 1 van een lokale partij, 2 van de PvdA, 1 van de PVV en 7 van de VVD. Van 3 kandidaten is de politieke orientatie niet bekend.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 6 tot 27 september. De burgemeestersvacature in de gemeente Losser is op 15 mei dit jaar ontstaan door het vertrek van burgemeester Michael Sijbom. Sindsdien wordt het ambt waargenomen door Jean Paul Gebben.

Hoe verder?

De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning op basis van het door de raad vastgestelde profiel een selectie van kandidaten aan de vertrouwenscommissie voorleggen. Die commissie kan vervolgens aan het werk. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Losser bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat dit voor eind van dit jaar bekend is. De minister van BZK zal de procedure afronden. Het streven is dat de nieuwe burgemeester rond 1 februari 2018 kan aantreden.

 

Bewaren
VORIG BERICHT
« Lezing Harm Smeenge gaat NIET door

Bijna niet te geloven: begroting gemeente Losser 2018 »

VOLGEND BERICHT