Tokkies in gemeente Losser wacht maatregel burgemeester

18-10-17

Losser/De Lutte - Bewoners die jarenlang en herhaaldelijk ernstige hinder veroorzaken in en voor de buurt: lawaai, stank, hinderlijk bezoek, vervuiling of zelfs intimidatie van omwonenden. Iedereen kent wel de verhalen uit de media of heeft het zelf van nabij meegemaakt. Het college van Losser stelt de gemeenteraad nu voor om de burgemeester de bevoegdheid te geven om stevig te kunnen optreden in geval van ernstige en herhaaldelijk woonoverlast.

IMG_0133

Burgemeester Jean Paul Gebben: “ik vind dit een uitstekende ontwikkeling. Wij zijn de eerste gemeente in Twente waar de burgemeester nu de bevoegdheid krijgt om zelf te kunnen optreden als buurtbewoners langdurig overlast ervaren van andere buurtbewoners. De nieuwe Wet aanpak woonoverlast biedt gemeenten namelijk sinds 1 juli 2017 die mogelijkheid. En die pakken we graag met beide handen aan. Niet zozeer omdat we veel van dit soort gevallen hebben in onze gemeente. Maar vooral omdat het een nuttig extra middel is om onze inwoners te kunnen helpen als ze ernstige overlast ervaren in hun buurt. Nu moeten slachtoffers van woonoverlast zelf langdurige en kostbare procedures doorlopen om van ernstige overlast door buren af te komen.”

 

Het nieuwe instrument is bedoeld als laatste redmiddel. Voordat de burgemeester dit instrument daadwerkelijk kan inzetten, moeten eerst alle andere oplossingsmogelijkheden zijn doorlopen. Bijvoorbeeld door de inzet van welzijnswerkers, (zorg)consulenten of handhavers van de gemeente. Of door maatregelen die door de verhuurder of een woningbouwvereniging zijn genomen. Het type maatregelen dat de burgemeester kan nemen zijn gedragsaanwijzingen, eventueel in combinatie met een dwangsom. Wanneer ook deze maatregelen niet werken, kan de burgemeester overlastveroorzakers 10 dagen uit huis plaatsen.

 

Als de gemeenteraad ermee instemt, wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Losser uitgebreid met deze bevoegdheid.
VORIG BERICHT
« Reserveer regiotaxi op tijd zonder extra kosten

Voorleeswedstrijd op de Plechelmusschool in De Lutte »

VOLGEND BERICHT