Recordomzet bij oliebollenverkoop voor kerkenbos in De Lutte

09-01-18

De Lutte - Afgelopen zondag, Oudejaarsdag, hield het bestuur van de stichting Kerkebos weer de traditionele oliebollenactie. Deze actie is jaren geleden gestart door het Themakoor (destijds nog Jongerenkoor) van de St. Plechelmuskerk.

Oliebollen

In 2010 is deze actie overgenomen door de stichting Kerkebos. De stichting, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de exploitatie van het kerkenbos in De Lutte, was op dat moment nog volop bezig met de revitalisatie van het bos. Hiervoor waren diverse subsidies binnengehaald om e.e.a. te realiseren én was ook een grote groep vrijwilligers bereid gevonden om de handen uit de mouwen te steken. Het bestuur realiseerde zich dat na de grote opknapbeurt ook in de toekomst geld binnengehaald moest worden voor het reguliere onderhoud. Toen het koor destijds aangaf dat men met de oliebollenactie wilde stoppen, heeft het stichtingsbestuur de mogelijkheid om deze actie over te nemen dan ook met beide handen aangegrepen om zo geld binnen te halen voor het onderhoud van het bos.

De actie heeft dit keer het netto-bedrag van maar liefst € 1693,- opgebracht. Wederom een record! Het bestuur: Jan Welhuis (vz.), Tonnie Bekke (secr.), Ellen Visschedijk (penm.), Louis Volker en Gerrit Schopman) wil de vrijwilligers die hebben geholpen en natuurlijk alle klanten op Oudejaarsdag, hartelijk danken. Het stichtingsbestuur wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018!
VORIG BERICHT
« Beste junior midwinterhoornblazers komen uit De Lutte

Natuurlijke begraafplaats in Lutterzand onderzocht »

VOLGEND BERICHT