Natuurlijke begraafplaats in Lutterzand onderzocht

10-01-18

De Lutte Dinsdagmiddag 9 januari maakten de wethouder Joop Hassink en de beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken Jeroen ter Avest van de gemeente Losser bekend dat er een aanvraag tot het aanleggen en in gebruik nemen van een natuurlijke begraafplaats is gedaan. De aanvrager is Frans Zanderink, landbouwer in De Lutte. In Nederland wordt de vraag naar natuurlijk begraven steeds populairder.

 

Wat is een natuurlijke begraafplaats

Foto door hallolosser.nl

Een natuurlijke begraafplaats is een begraafplaats waar overleden begraven kunnen worden, zonder dat daar op den duur sporen van achter mogen blijven. Het begraven gaat geheel volgens de normale regels van het begraven maar er mogen geen voorwerpen of producten mee het graf in gaan die niet afbreekbaar zijn. Dus een doodskist zonder metalen handgrepen en/of schroeven. Op het graf mag geen grafsteen komen. Wel een houten kruis dat op redelijk korte termijn ook zal verdwijnen. Op den duur is niet meer te zien waar welk graf is. De begraafplaats is en blijft openbaar gebied. Iedereen mag er blijven komen.

Voorlopig ingestemd

De gemeenteraad heeft vooralsnog voorlopig ingestemd met het verzoek, met dien verstande, dat eerst uitgebreid onderzoek plaats moet vinden op het gebied van geologie en archeologie. Dat laatste om niet eventueel aanwezige sporen uit het verleden te vernietigen en het geologische onderzoek vanwege de hoogte van de waterstanden in het gebied. Het is de bedoeling dat de begraafplaats gesitueerd wordt tussen de Zandhuizerweg en de Dinkel in De Lutte. Er zal nog wel enige tijd nodig zijn voor dat de begraafplaats in gebruik kan worden genomen. Wethouder Joop Hassink benadrukt dat de situatie nog zeer pril is en dat de gemeente wil meewerken aan de onderzoeken en procedures.

BRANA

Branchevereniging voor echte natuurbegraafplaatsen in Nederland, bewaakt de kwaliteit, continuïteit en profilering van deze specifieke maatschappelijke voorziening en komen op voor de belangen van de leden. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare dienstverlening en het nakomen van de verplichting van eeuwige grafrust in goed beheerde natuur. Natuurbegraafplaatsen die lid zijn van BRANA zorgen hiervoor. Voor meer informatie: www.brana.nu
VORIG BERICHT
« Recordomzet bij oliebollenverkoop voor kerkenbos in De Lutte

VVV De Lutte is op zoek naar vrijwilligers »

VOLGEND BERICHT