Kinderen Sint Plechelmusschool in actie voor de bij

27-02-18

De Lutte -  Op vrijdag 9 maart komen de kinderen van groep 1 t/m 5 van de St. Plechelmusschool in De Lutte in actie tijdens NLdoet van het Oranje Fonds. Dat doen zijn speciaal voor een beter bestaan van de wilde bijen in hun omgeving.

Bijenkast 2

Bijen hebben het moeilijk omdat er te weinig bloemen en huisvesting voor hen beschikbaar is. Na een educatieve les over de bij, gaan de kinderen die dag bijenhotels maken. Later worden deze opgehangen in de omgeving van de school. En natuurlijk gaan de kinderen op pad met bijvriendelijk plant- en zaaigoed om er voor te zorgen dat er dit voorjaar prachtige bloemen bloeien in De Lutte. Alles in het belang van de bijen.

 Bijenkast 1

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig om uiteindelijk honing te kunnen maken. Daarbij zijn bijen ook belangrijk voor de bestuiving van bijvoorbeeld fruitbomen. Tegenwoordig is er een groot gebrek aan voldoende planten, bloemen en bomen die voeding voor de bijen bieden. En daarom doet de Bijenbeweging Overijssel een oproep aan iedereen om er voor te zorgen dat er weer meer bloemenrijkdom is in de natuur en onze woonomgeving. Op die manier hebben zowel de honingbijen als de wilde bijen weer een beter bestaan. Op 9 maart 2018 gaan de kinderen van de basisschool St. Plechelmus daar bij helpen.

De Plechelmusschool wil het schoolplein vergroenen. Bijen, met name hommels, maar ook andere insecten hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen. De school, maar ook ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen de natuur van dichtbij kunnen beleven, zich hierover kunnen verwonderen en het belang van bijen en biodiversiteit al op jonge leeftijd meekrijgen. Daarom wordt tijden de Bijenwerkdag met vereende krachten een insectenhotel gebouwd. Bovendien zorgen leerkrachten, ouders, kinderen en buurtgenoten voor een grotere bloemenrijkdom op het schoolplein.
VORIG BERICHT
« Bouw van maximaal 12 nieuwe woningen in Beuningen

KIND GESIGNALEERD OP IJSBAAN. NIET DOEN »

VOLGEND BERICHT