Bezwaar van Lutter ondernemers niet ontvankelijk

06-03-18

De Lutte - Namens 18 Lutter ondernemers heeft de heer H.J.C. Oude Kotte, Plechelmusstraat 4A, 7487 AM te De Lutte een bezwaarschrift ingediend tegen het (ver)bouwen van een bedrijfpand aan de Bentheimerstraat 53-55, voormalig kruidenierszaak Oude Nijeweme.

Oude Nijeweme

Bentheimerstraat 53

Op 6 november 2017 had het college van Burgemeester en Wethouders besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfspand op het perceel Bentheimerstraat 53-55. Tegen dit besluit hebben een 18-tal lokale ondernemers bezwaar gemaakt. De bezwaarschriftencommissie adviseert echter om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren (niet vatbaar voor protest). Er ontbreekt rechtstreeks zicht op de bouwlocatie en de afstand is te groot om als belanghebbende (andere ondernemers) aangemerkt te kunnen worden. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie van 21 februari 2018 op het ingediende bezwaarschrift hebben burgemeester en wethouders besloten het protest van Oude Kotte niet ontvankelijk te verklaren.
VORIG BERICHT
« 17 maart 2018 Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie

Zwemmen bij het Kruisselt voor (ex)borstkankerpati├źnten »

VOLGEND BERICHT