Toerisme

Dorp De Lutte
De Hellehond
Kerk van De Lutte
Vlag van De Lutte

Inwoners

't Luutke
Algemeen
Schoolvakanties
Dorpshoes Erve Boerrigter
Vacatures
Links

Naar wie gaat de Vrijwilligersprijs 2021?

Losser/De Lutte - Dit jaar reikt de gemeente Losser voor de vijfde keer de Vrijwilligersprijs uit. Met de Vrijwilligersprijs spreekt de gemeente haar waardering uit voor alle vrijwilligers én voor die ene vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie in het bijzonder. De prijs is opgedeeld in twee categorieën: De Vrijwilliger van het jaar en De Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Tot en met uiterlijk 15 december a.s. kunt u een vrijwilliger of organisatie nomineren.

Wethouder Anja Prins: “In de gemeente Losser zet een grote groep mensen zich belangeloos in voor de samenleving. Het afgelopen jaar is weer gebleken hoe belangrijk dat is: ook tijdens de coronacrisis. Ondanks dat veel activiteiten niet door konden gaan, hebben veel mensen een manier gevonden om - in eigen tijd - iets te betekenen voor een ander en/of voor de gemeente. Juist in deze tijd waarin mensen het extra moeilijk kunnen hebben of contacten wegvallen, is dit zo ontzettend waardevol gebleken. Als gemeentebestuur staan wij hier graag bij stil en spreken onze waardering uit met de Vrijwilligersprijs.”

Aanmelden

Inwoners of organisaties van de gemeente Losser kunnen een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie aanmelden voor de Vrijwilligersprijs. Op de website van de gemeente Losser of bij de receptie van ’t Lossers hoes is een aanmeldformulier te vinden. Aanmelden kan tot en met uiterlijk 15 december 2021. Dit kan door het ingevulde formulier te mailen naar: k.suthof@losser.nl of af te geven bij de receptie van ’t Lossers hoes.

Bekendmaking en uitreiking

Een selectiecommissie verzamelt de nominaties. De jury, die bestaat uit een afvaardiging van mensen uit de maatschappelijke organisaties, buigt zich over de nominaties. Zij wijzen een winnaar aan, aan de hand van de criteria. De prijsuitreiking is begin januari 2022.

Criteria waar de individuele vrijwilliger aan moet voldoen*

Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij:

 • met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt;
 • een duidelijk positieve bijdrage aan de samenleving levert;
 • in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de gemeente;
 • een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk;
 • al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere organisaties;
 • een voorbeeldfunctie voor anderen vervult;
 • een belangrijke factor is bij het slagen project/activiteit;
 • saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt.

Criteria waar een groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aan moeten voldoen*

 • het vrijwilligerswerk moet binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvinden;
 • het vrijwilligerswerk moet inspirerend en motiverend zijn;
 • de mate waarin een vrijwilligersgroep op een verantwoordelijke en doelmatige manier omgaat met mensen, materialen en middelen;
 • de mate waarin de organisatie al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat.

*genomineerden hoeven niet aan alle genoemde criteria te voldoen.

delen op

Meer Nieuws

Vrijdag 17 December 2021
Vrijdag 17 December 2021
Maandag 06 December 2021
Maandag 06 December 2021
Donderdag 02 December 2021
Donderdag 02 December 2021
Vrijdag 26 November 2021
Dinsdag 23 November 2021
Zaterdag 20 November 2021
Woensdag 17 November 2021
Dinsdag 16 November 2021