Buurt protesteert tegen windmolens: ze maken wel degelijk ziek

19-10-2018

De Lutte - Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn, aldus hét toonaangevende artsenvakblad van Nederland, Medisch Contact.

windmolens 2

De gemeente Losser is voornemens om in het Lutterzand, aan de Duitse grens bij de Zandhuizerweg/De Poppe windturbines te plaatsen. De buurt protesteert. Los van het bevuilen van het prachtige coulissenlandschap en de schitterende natuur is de gezondheid van de bewoners en campingbezoekers in het geding. De bewoners vinden de provincie Overijssel aan hun zij als het gaat om de geprojecteerde locatie. In het gebied zijn vier redelijk grote campings gevestigd. 

Windmolens 1

Huisarts Sylvia van Manen in Den Bosch schreef een uitgebreid artikel over de gezondheidsrisico's van windmolens in Medisch Contact. Dokter Van Manen: "Ten aanzien van milieu en gezondheid geldt in Nederland het voorzorgsbeginsel. Dit houdt in dat de overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten van een situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Het beginsel gaat dus over de vraag hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid. Provincies en gemeenten werd bijvoorbeeld geadviseerd om bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te vermijden dat kinderen langdurig in de magneetveldzone van een hoogspanningsleiding verbleven vanwege de aanwijzingen dat deze de kans op leukemie bij kinderen verhoogden – inmiddels is er voor deze relatie overigens voldoende bewijs. Het is tijd dat het voorzorgsbeginsel ook wordt toegepast bij de bouw van windturbines in de bewoonde omgeving, omdat ook hier ruim voldoende aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij omwonenden".

windmolens 3

Klachten wereldwijd

Een substantieel deel van omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd identieke klachten: chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand. Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan het – deels hoorbare – geluid van turbines, de vibraties die voelbaar zijn, de slagschaduw op woningen, de (knipperende) lichten op de turbines en de visuele impact.

Het hele artikel is te lezen op: www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm

 

 

 

Delen: Facebook LinkedIn Twitter